Cieszyński portal sportowy - strona główna

Nagrody i stypendia
Wykaz stypendystów 2016-2018

Wykaz stypendystów
STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Imię i nazwisko Razem (2016-2018) Stypendium za wysokie wyniki sportowe 2018 rok Stypendia sportowe celowe 2018 rok Stypendium za wysokie wyniki sportowe 2017 rok Stypendium za wysokie wyniki sportowe 2016 rok
Michał Tadel 10 800,00  2 100,00    5 100,00 3 600,00 
Kacper Repetowski 6 600,00 2 100,00    4 500,00   
Szymon Niemczyk 6 400,00 2 100,00    4 300,00   
Maria Juroszek 6 900,00     3 700,00 3 200,00
Piotr Cieślik 7 700,00 2 100,00   3 200,00 2 400,00
Katarzyna Słomka 10 300,00 4 200,00   3 700,00 2 400,00
Katarzyna Cieślar 6 000,00 1 050,00   2 700,00 2 250,00
Justyna Guzik 11 900,00 2 100,00   6 300,00 3 500,00
Zuzanna Legierska 2 700,00     2 700,00  
Małgorzata Zamora 7 450,00 1 050,00    3 700,00 2 700,00
Patrycja Krzak 3 830,00     2 580,00 1 250,00
Mateusz Cieślar 2 040,00      2 040,00   
Patrycja Kądziałka 3 830,00     2 580,00 1 250,00
Łukasz Polak 4 140,00 2 100,00    2 040,00   
Karolina Makarewicz 3 830,00     2 580,00 1 250,00
Klaudia Szymańska 6 840,00 2 100,00   3 240,00 1 500,00
Kinga Iwańska 4 500,00       4 500,00
Gabriela Patoła 2 400,00       2 400,00
Stanisław Zamora 2 250,00       2 250,00
Łukasz Piwowarczyk 2 250,00       2 250,00
Michał Kuboszek 2 250,00       2 250,00
Wiktoria Mołdrzyk 4 800,00  2 100,00     2 700,00
Grzegorz Kargul 2 100,00       2 100,00
Paweł Szymkowski 3 150,00       3 150,00
Kamil Narowski 2 100,00       2 100,00
Adam Tomiczek 3 150,00       3 150,00
Aleksander Gorzelany 750,00       750,00
Wojciech Dorywała 750,00       750,00
Mateusz Bobrzyk 750,00       750,00
Janusz Rokicki 2 100,00  2 100,00 1 000,00 zł    
Mateusz Ligocki 6 200,00 4 200,00 2 000,00 zł    
Małgorzata Błaszczyk 3 150,00 3 150,00      
Jakub Grzegorczyk 1 050,00 1 050,00      
Zuzanna Pasterny 3 650,00 3 150,00 500,00 zł     
Mateusz Herrman 2 100,00 2 100,00      
Natalia Miś 2 100,00 2 100,00      
Sebastian Macura 3 150,00 3 150,00      
Kamil Fałek 2 100,00 2 100,00      
Beata Świderska - Kaleta 2 100,00 2 100,00      
Bartosz Bierowiec 2 100,00 2 100,00      
Noemi Cieślar  1 050,00    1 050,00        
Justyna Zwias 1 050,00   1 050,00       
Mirosław Madzia 1 000,00 zł   1 000,00 zł    
Damian Kulig 1 000,00 zł   1 000,00 zł    
Joachim Krężelok 1 000,00 zł   1 000,00 zł    
SUMA 168 360,00 52 500,00 6 500,00 zł 54 960,00 54 400,00

 

menu